Category Archives: Speaking Events

6 Reasons for Fully Including Children with Special Needs in Regular Classrooms

This is a presentation I made at the 16th Encuentro Internacional de Educacion Inicial y Preescolar in Monterrey, Mexico on October 15th, 2016, which focused this year on inclusion and diversity.  The event was sponsored by an exemplary early childhood … Continue reading

Posted in Early Childhood, Education, Human Development, Neurodiversity, Social Issues, Speaking Events, Special Education, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

استراتيجيات لتحفيظ القرآن الكريم باستخدام الذكاءات المتعددة

I قاد ورشة عمل في أبو ظبي في نهاية هذا الاسبوع حول موضوع الذكاءات المتعددة. كجزء من ورشة عمل لدينا، أنشأنا خريطة العقل من الطرق لتعلم الذكريات القرآن الكريم باستخدام استراتيجيات من تسعة الذكاء. هنا هو الخطوط العريضة للاستراتيجيات تستند … Continue reading

Posted in Cross Cultural Issues, Multiple Intelligences, Speaking Events | Leave a comment

Neurodiversity Workshop in Plymouth, Minnesota

Today I was in Plymouth, Minnesota, in the Minneapolis/St. Paul metropolitan area, to speak to around thirty educators at a workshop on ”Neurodiversity in the Classroom” sponsored by The Grants and Research Office (GRO) of Intermediate School District 287 and … Continue reading

Posted in Neurodiversity, Speaking Events, Special Education | Tagged , , , , , | Leave a comment

Đa trí tuệ trình bày cho bác sĩ nhi khoa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà … Continue reading

Posted in Cross Cultural Issues, Health, Multiple Intelligences, Speaking Events | Tagged , | Leave a comment

Multiple Intelligences Talks to Pediatricians in Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam

I have been in Vietnam for the past two days presenting information about the theory of multiple intelligences to pediatricians and other health care professionals.  Yesterday (November 22), I was in Hanoi and spoke to about 220 HCPs at the … Continue reading

Posted in Cross Cultural Issues, Education, Multiple Intelligences, Speaking Events, Uncategorized | Leave a comment